Åsa Lindhagen (MP)

kommunfullm
Plats i Rådsalen: 49
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se

Borgarråd (MP) Borgarrådsberedningen
Ordförande (MP) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ombud (MP) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (MP) Kommunstyrelsen
Ledamot (MP) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Ledamot (MP) Krisledningsnämnden
Ledamot (MP) Svealands kustvattenvårdsförbunds stämma
Åsa Lindhagen (MP)

Högupplöst foto