Mariana Moreira Duarte (MP)

Intern gruppledare
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 85
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se

Ombud (MP) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ledamot (MP) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Ledamot (MP) Socialnämnden
Ledamot (MP) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Ledamot (MP) Socialnämndens tillståndsutskott
Ersättare (MP) Kommunstyrelsen
Ersättare (MP) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Mariana Moreira Duarte (MP)
Fotograf: Eva Sigfrid
Högupplöst foto