Anna König Jerlmyr (M)

Finansborgarråd
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 6
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380

Borgarrådsberedningens ordförande (M) Borgarrådsberedningen
Ordförande (M) Kommunstyrelsen
Ordförande (M) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ordförande (M) Krisledningsnämnden
Ordförande (M) Stockholm Business Region AB
Ordförande (M) Stockholms Stadshus AB
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (M) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (M) Stockholmsmässan AB
Ledamot (M) Stockholmsregionens Europaförening
förtorendevald
FOTO: Liselotte van der Meijs
Högupplöst foto

Sök förtroendevald