Anna König Jerlmyr (M)

Finansborgarråd
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 6
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380

Borgarrådsberedningens ordförande (M) Borgarrådsberedningen
Ordförande (M) Kommunstyrelsen
Ordförande (M) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ordförande (M) Krisledningsnämnden
Ordförande (M) Stockholm Business Region AB
Ordförande (M) Stockholms Stadshus AB
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (M) Stockholmsregionens Europaförening
Anna König Jerlmyr (M)
Fotograf: Liselotte van der Meijs
Högupplöst foto