Elvir Kazinic (S)

Telefon: 08-508 021 34
E-post: elvir.kazinic@hotmail.com

Ordförande (S) Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämnden

Sök förtroendevald