Sara Stenudd (V)

Gruppledare
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 27
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se

Vice ordförande (V) Kyrkogårdsnämnden
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (V) Kommunstyrelsen
Ersättare (V) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Suppleant (V) Kulturhuset Stadsteatern AB
Sara Stenudd (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto