Sara Stenudd (V)

Gruppledare
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 47
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se

Ordförande (V) Kyrkogårdsnämnden
2:e vice ordförande (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (V) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Sara Stenudd (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto