Kaj Nordquist (S)

ombudsman, kommunfullm
Valkrets: Yttre Västerort
E-post: kaj.nordquist@telia.com

Ersättare-Org (OPOL) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
förtorendevald
FOTO: Claes Amrén
Högupplöst foto

Sök förtroendevald