Kaj Nordquist (OPOL)

ombudsman, kommunfullm
E-post: kaj.nordquist@telia.com

Ordförande-Org (OPOL) Bromma och Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
Ledamot-Org (OPOL) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Kaj Nordquist (OPOL)
Fotograf: Claes Amrén
Högupplöst foto