Gunnar Ågren (V)

Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com

Ledamot (V) Revisorsgrupp 1
Ledamot (V) Revisorsgrupp 3
Ersättare (V) Revisorskollegiet
Lekmannarevisor (V) Kaplansbacken AB
Lekmannarevisor (V) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Lekmannarevisor (V) S:t Erik Försäkrings AB
Lekmannarevisor (V) S:t Erik Livförsäkring AB
Lekmannarevisor (V) Stockholms Stads Parkerings AB

Sök förtroendevald