Gunnar Ågren (V)

E-post: gunnar.agren@stockholm.se

Ledamot (V) Revisorsgrupp 1
Ledamot (V) Revisorsgrupp 3
Lekmannarevisor (V) Kaplansbacken AB
Lekmannarevisor (V) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Lekmannarevisor (V) S:t Erik Försäkrings AB
Lekmannarevisor (V) S:t Erik Livförsäkring AB
Lekmannarevisor (V) Stiftelsen Barnens Dag
Lekmannarevisor (V) Stockholms Stads Parkerings AB

Sök förtroendevald