Karin Gustafsson (S)

stud
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 25
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se

Vice ordförande (S) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Vice ordförande (S) Stockholmshem, AB
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ledamot (S) Socialnämnden
Ledamot (S) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Ledamot (S) Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)
Ledamot (S) Valberedningen
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Mälardalsrådets stämma
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald