Karin Gustafsson (S)

stud
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 25
Inga pappersutskick
-
-
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se

Ordförande (S) Storstockholms brandförsvar
Vice ordförande (S) Stockholms Stadsteater AB
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter
Ledamot (S) Stadsholmen, AB
Ledamot (S) Svenska Bostäder, AB
Ledamot (S) Valberedningen
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Mälardalsrådets stämma
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB

Sök förtroendevald