Karin Gustafsson (S)

stud
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 25
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se

Vice ordförande (S) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Vice ordförande (S) Stockholmshem, AB
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ledamot (S) Socialnämnden
Ledamot (S) Stadsholmen, AB
Ledamot (S) Stiftelsen SHIS Bostäder
Ledamot (S) Svenska Bostäder, AB
Ledamot (S) Valberedningen
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Ersättare (S) Mälardalsrådets stämma
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Karin Gustafsson (S)