Cecilia Obermüller (MP)

miljöutredare
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 52
Mobil: 070-765 20 40
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se

Ordförande (MP) Bromma stadsdelsnämnd
Ledamot (MP) Bromma sociala delegation
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (MP) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade

Sök förtroendevald