Ulf Fridebäck (L)

fd kriminalinspektör
Valkrets: Södermalm-Enskede
E-post: ulf.frideback@stockholm.se

Ordförande (L) Revisorsgrupp 2
Ledamot (L) Revisorsgrupp 1
Ledamot (L) Revisorskollegiet
Lekmannarevisor (L) Stockholms Stadsteater AB
förtorendevald
FOTO: Liselotte van der Meijs
Högupplöst foto

Sök förtroendevald