Ulf Fridebäck (L)

fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se

Vice ordförande (L) Revisorsgrupp 2
Ledamot (L) Revisorsgrupp 1
Ledamot (L) Revisorskollegiet
Lekmannarevisor (L) Kulturhuset Stadsteatern AB
Ulf Fridebäck (L)
Fotograf: Ryno Quantz
Högupplöst foto