Mirja Räihä (S)

undersköterska, kommunfullm
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 26
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se

Vice ordförande (S) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Vice ordförande (S) Valberedningen
Vice ordförande (S) Äldrenämnden
Ledamot (S) Idrottsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Mirja Räihä (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto