Christina Linderholm (C)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 48
Mobil: 070-723 11 01
E-post: chlinderholm@gmail.com

Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ersättare (C) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (C) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (C) Valberedningen
Suppleant (C) Stockholms Hamn AB
förtorendevald

Sök förtroendevald