Rosa Lundmark (V)

borgarrådssekreterare
Telefon: 08-508 29 160
Mobil: 076-122 91 60
E-post: rosa.lundmark@stockholm.se

Ledamot (V) Valberedningen
förtorendevald
FOTO: Kenneth Hellman
Högupplöst foto

Sök förtroendevald