Jan Jönsson (L)

Socialborgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 18
E-post: jan.jonsson@stockholm.se

Borgarråd (L) Borgarrådsberedningen
Ordförande (L) Socialnämnden
Ordförande (L) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
2:e vice ordförande (L) Kommunstyrelsen
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Krisledningsnämnden
Suppleant (L) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Hans Alm
Högupplöst foto

Sök förtroendevald