Jan Jönsson (L)

Socialborgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 18
E-post: jan.jonsson@stockholm.se

Borgarråd (L) Borgarrådsberedningen
Ordförande (L) Socialnämnden
Ordförande (L) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
2:e vice ordförande (L) Kommunstyrelsen
2:e vice ordförande (L) Krisledningsnämnden
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (L) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ledamot (L) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (L) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Jan Jönsson (L)
Fotograf: Hans Alm
Högupplöst foto