Jan Jönsson (L)

Oppositionsborgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 18
E-post: jan.jonsson@stockholm.se

Borgarråd (L) Borgarrådsberedningen
Ordförande (L) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Vice ordförande (L) Socialnämnden
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kommunstyrelsen
Ledamot (L) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (L) Krisledningsnämnden
Ledamot (L) Stockholms Stadshus AB
Jan Jönsson (L)
Fotograf: Hans Alm
Högupplöst foto