Jan Jönsson (L)

Oppositionsborgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 18
E-post: jan.jonsson@stockholm.se

Borgarråd (L) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (L) Socialnämnden
Vice ordförande (L) Socialnämndens tillståndsutskott
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kommunstyrelsen
Ledamot (L) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Ledamot (L) Krisledningsnämnden
Ledamot (L) Stockholms Stadshus AB
Ledamot (L) Utbildningsnämnden
Ersättare (L) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Jan Jönsson (L)
Fotograf: Hans Alm
Högupplöst foto