Lena Josefsson (S)

Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se

Ledamot (S) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ersättare (S) Socialnämnden
Ersättare (S) Socialnämndens individutskott
förtorendevald

Sök förtroendevald