Gunnar Björkman (OPOL)

Bitr stadsdirektör
Telefon: 08-508 29 272
E-post: gunnar.bjorkman@stockholm.se

Suppleant (OPOL) Stiftelsen Vetenskapsstaden
förtorendevald

Sök förtroendevald