Göran Kindvall (M)

Analytiker
Mobil: 070-797 48 13
E-post: gorkin@foi.se, goran.kindvall@gmail.com

Ersättare (M) Skärholmens stadsdelsnämnd
Göran Kindvall (M)