Berit Nyberg (S)

Grafisk formgivare
Mobil: 073-977 20 19
E-post: berit@datagrunden.com

Ledamot (S) Östermalms Stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade

Sök förtroendevald