Elsemarie Bjellqvist (S)

f d förbundssekreterare
Mobil: 070-373 44 04
E-post: elsemarie@bjellqvist.se

Ledamot (OPOL) Kommunstyrelsens pensionärsråd
Ledamot (S) Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Sök förtroendevald