Torun Boucher (V)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 7
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se

Vice ordförande (V) Kulturnämnden
Vice ordförande (V) Kulturnämndens arkivutskott
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Stockholms Stadsteater AB
Ersättare (V) Kommunstyrelsen
Ersättare (V) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald