Torun Boucher (V)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 8
E-post: torun.boucher@stockholm.se

Borgarråd (V) Borgarrådsberedningen
Ordförande (V) Kulturnämnden
Vice ordförande (V) Kulturnämndens arkivutskott
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Kommunstyrelsen
Ledamot (V) Krisledningsnämnden
Ledamot (V) Kulturhuset Stadsteatern AB
Torun Boucher (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto