Torun Boucher (V)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 7
Telefon: 08-508 29 121
Mobil: 076-1229121
E-post: torun.boucher@stockholm.se

Borgarråd (V) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (V) Kulturnämnden
Vice ordförande (V) Kulturnämndens arkivutskott
Ombud (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (V) Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Kommunstyrelsen
Ledamot (V) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (V) Krisledningsnämnden
Ledamot (V) Kulturhuset Stadsteatern AB
Ersättare (V) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ersättare (V) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Torun Boucher (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto