Jonas Schneider (OPOL)

vice VD
Telefon: 08-508 29 763
E-post: jonas.schneider@stadshusab.se

Ordförande (OPOL) Familjebostäder Fastighetsnät, AB
Ordförande (OPOL) Gyllene Ratten Ny AB
Ordförande (OPOL) Hemmahamnen Kontor AB
Jonas Schneider (OPOL)