Martin Hansson (MP)

Intern gruppledare
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 91
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se

Ordförande (MP) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ledamot (MP) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (MP) Fastighetsnämnden
Ersättare (MP) Kommunstyrelsen
Ersättare (MP) Kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott
Ersättare (MP) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade

Sök förtroendevald