Martin Hansson (MP)

Intern gruppledare
Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 86
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se

Ordförande (MP) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ledamot (MP) Fastighetsnämnden
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Martin Hansson (MP)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto