Britt Haselwanter (M)

Mobil: 073-576 72 44
E-post: britt.haselwanter@stockholm.se, britt.haselwanter@gmail.com

Ersättare (M) Södermalms sociala delegation
Ersättare (M) Södermalms stadsdelsnämnd
Britt Haselwanter (M)

Högupplöst foto