Peter Jönsson (M)

Civilekonom
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 12
E-post: peter.jonsson@stockholm.se

Ordförande (M) Skolfastigheter i Stockholm AB
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (M) Stockholmsmässan AB
Ersättare (M) Valberedningen
Peter Jönsson (M)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto