Peter Jönsson (M)

Civilekonom
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 12
E-post: peter.jonsson@stockholm.se

Ordförande (M) Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ersättare (M) Valberedningen
Suppleant (M) Mässfastigheter i Stockholm AB
Suppleant (M) Stockholmsmässan AB
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald