Burhan Yildiz (L)

samordnare
Valkrets: Yttre Västerort
Mobil: 076-628 19 22
E-post: burhan.yildiz@comhem.se

Suppleant (L) Stadsholmen, AB
Suppleant (L) Svenska Bostäder, AB

Sök förtroendevald