Solveig Holmgren (S)

fd. datakonsult
Mobil: 070-791 32 02
E-post: solveig.holmgren@gmail.com

Ersättare (S) Arbetsmarknadsnämnden
Solveig Holmgren (S)