Erik Slottner (KD)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 14
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se

Ledamot (KD) Kommunfullmäktige
Erik Slottner (KD)

Högupplöst foto