Erik Slottner (KD)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 15
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se

Borgarråd (KD) Borgarrådsberedningen
Ordförande (KD) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Ordförande (KD) Äldrenämnden
Ombud (KD) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (KD) Kommunfullmäktige
Ledamot (KD) Krisledningsnämnden
Ledamot (KD) Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Ersättare (KD) Kommunstyrelsen
Ersättare (KD) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (KD) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Erik Slottner (KD)

Högupplöst foto