Jonas Naddebo (C)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 19
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se

Borgarråd (C) Borgarrådsberedningen
Ordförande (C) Kulturnämnden
Ombud (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (C) Film Capital Stockholm AB
Ledamot (C) Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Krisledningsnämnden
Ledamot (C) Stockholms Konserthusstiftelse
Ledamot (C) Stockholms Stadsteater AB
Ersättare (C) Mälardalsrådets stämma
Suppleant (C) Stockholms Stadshus AB
Vigselförrättare (C) Vigselförrättare
förtorendevald
FOTO: Henrik Juhlin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald