Jonas Naddebo (C)

kommunfullmkommunfullm
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 19
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se

Borgarråd (C) Borgarrådsberedningen
Ordförande (C) Kulturnämnden
Ombud (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (C) Film Capital Stockholm AB
Ledamot (C) Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Kommunstyrelsen
Ledamot (C) Krisledningsnämnden
Ledamot (C) Stockholms Konserthusstiftelse
Ledamot (C) Stockholms Stadshus AB
Ledamot (C) Stockholms Stadsteater AB
Ersättare (C) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (C) Mälardalsrådets stämma
förtorendevald
FOTO: Hamid Ershad Sarabi
Högupplöst foto

Sök förtroendevald