Jonas Naddebo (C)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 20
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se

Vice ordförande (C) Stadsbyggnadsnämnden
Vice ordförande (C) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Ombud (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Kommunstyrelsen
Ledamot (C) Kulturhuset Stadsteatern AB
Ledamot (C) Kulturnämnden
Ledamot (C) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (C) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Ersättare (C) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ersättare (C) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Suppleant (C) Stockholm Business Region AB
Jonas Naddebo (C)
Fotograf: Henrik Juhlin
Högupplöst foto