Jonas Naddebo (C)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 19
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se

Borgarråd (C) Borgarrådsberedningen
Ordförande (C) Kulturnämnden
Ombud (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (C) Film Capital Stockholm AB
Ledamot (C) Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Krisledningsnämnden
Ledamot (C) Stockholms Konserthusstiftelse
Ledamot (C) Stockholms Stadsteater AB
Ersättare (C) Mälardalsrådets stämma
Suppleant (C) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Hamid Ershad Sarabi
Högupplöst foto

Sök förtroendevald