Anders Göransson (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 53
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com

Vice ordförande (S) Södermalms stadsdelsnämnd
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Exploateringsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Södermalms sociala delegation
Suppleant (S) Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

Sök förtroendevald