Anders Göransson (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 53
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com

Vice ordförande (S) Södermalms stadsdelsnämnd
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Exploateringsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Socialnämnden
Ledamot (S) Södermalms sociala delegation
Ersättare (S) Socialnämndens tillståndsutskott
Suppleant (S) Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)
Anders Göransson (S)

Högupplöst foto