Anders Göransson (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 52
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com

Ordförande (S) Södermalms stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Exploateringsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Anders Göransson (S)

Högupplöst foto