Anders Göransson (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 53
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com

Vice ordförande (S) Södermalms stadsdelsnämnd
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Exploateringsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Socialnämnden
Ledamot (S) Socialnämndens tillståndsutskott
Ledamot (S) Södermalms sociala delegation
Suppleant (S) Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

Sök förtroendevald