Emilia Bjuggren (S)

Borgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 23
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Exploateringsnämnden
Vice ordförande (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ledamot (S) Kulturnämnden
Ledamot (S) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (S) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Emilia Bjuggren (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto