Emilia Bjuggren (S)

Borgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 23
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Avfallsnämnden
Vice ordförande (S) Exploateringsnämnden
Vice ordförande (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vice ordförande (S) Stockholm Avfall AB
Vice ordförande (S) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Vice ordförande (S) Stockholm Vatten AB
Vice ordförande (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ledamot (S) Mälardalsrådets stämma
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald