Emilia Bjuggren (S)

Borgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 23
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Ordförande (S) Skolfastigheter i Stockholm AB
Ordförande (S) Utbildningsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ledamot (S) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (S) Kommunstyrelsen
Emilia Bjuggren (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto