Emilia Bjuggren (S)

Borgarråd
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 23
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Exploateringsnämnden
Vice ordförande (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Krisledningsnämnden
Ledamot (S) Kulturnämnden
Ledamot (S) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (S) Stockholms Stadshus AB
Ledamot (S) Stockholmsmässan AB
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald