Sebastian Wiklund (V)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 7
Telefon: 076-12 29 120
E-post: sebastian.wiklund@stockholm.se

Ombud (V) Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (V) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald
FOTO: Lennart Johansson
Högupplöst foto

Sök förtroendevald