Daniel Helldén (MP)

Borgarråd
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 48
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se

Borgarråd (MP) Borgarrådsberedningen
Ordförande (MP) Stockholms Stads Parkerings AB
Ordförande (MP) Trafiknämnden
Ombud (MP) Storsthlm (tidigare KSL)
Ombud (MP) Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Ledamot (MP) Föreningen Spårvagnsstäderna
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Kommunstyrelsen
Ledamot (MP) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (MP) Krisledningsnämnden
Ersättare (MP) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ersättare (MP) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Suppleant (MP) Stockholms Stadshus AB
Daniel Helldén (MP)
Fotograf: Fredrik Hjerling
Högupplöst foto