Daniel Helldén (MP)

Borgarråd
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 48
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se

Borgarråd (MP) Borgarrådsberedningen
Ordförande (MP) Stockholms Stads Parkerings AB
Ordförande (MP) Trafiknämnden
Ombud (MP) Storsthlm (tidigare KSL)
Ombud (MP) Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Ledamot (MP) Föreningen Spårvagnsstäderna
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Kommunstyrelsen
Ledamot (MP) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (MP) Krisledningsnämnden
Ledamot (MP) Stockholms Stadshus AB
Ledamot (MP) Stockholmsregionens Europaförening
förtorendevald
FOTO: Fredrik Hjerling
Högupplöst foto

Sök förtroendevald