Magnus Nilsson (S)

Mobil: 0708-99 66 88
E-post: ac20908@stockholm.se

Ledamot (S) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Södermalms sociala delegation

Sök förtroendevald