Jamila Hassan Khali (S)

Mobil: 073-302 63 00
E-post: jamilah58@gmail.com

Ordförande (S) Skärholmens sociala delegation
Ledamot (S) Skärholmens stadsdelsnämnd
Jamila Hassan Khali (S)