Lars Strömgren (MP)

trafikborgarråd
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 50
E-post: lars.stromgren@stockholm.se

Borgarråd (MP) Borgarrådsberedningen
Ordförande (MP) Stockholms Stads Parkerings AB
Ordförande (MP) Trafiknämnden
Ombud (MP) Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Ledamot (MP) Föreningen Spårvagnsstäderna
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Krisledningsnämnden
Suppleant (MP) Stockholms Stadshus AB
Lars Strömgren (MP)

Högupplöst foto