Mikael Valier (KD)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 38
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se

Ledamot (KD) Kommunfullmäktige
Ledamot (KD) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (KD) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ledamot (KD) Trafiknämnden
Mikael Valier (KD)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto