Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)

Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com

Ordförande (M) Skärholmens sociala delegation
Ledamot (M) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Socialnämnden
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Fotograf: Hans Alm
Högupplöst foto