Tapani Juntunen (SD)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 79
Mobil: 073-964 32 84
E-post: tapani1973juntunen@hotmail.com

Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ledamot (SD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (SD) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (SD) Kulturnämnden
Ersättare (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
Tapani Juntunen (SD)
Fotograf: Jens Mohr
Högupplöst foto