Anders Nordmark (OPOL)

Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com

Ordförande (OPOL) Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor
Anders Nordmark (OPOL)