Kerstin Svenson (OPOL)

Vice ordförande
E-post: kerstin.svenson@telia.com

Ersättare (OPOL) Kommunstyrelsens pensionärsråd
Ersättare-Org (OPOL) Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd
förtorendevald

Sök förtroendevald