Lill Mellbom (OPOL)

E-post: kansli@hsostockholm.se

Vice ordförande-Org (OPOL) Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
förtorendevald

Sök förtroendevald