Magnus Runsten (MP)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 90
Mobil: 070-8914601
E-post: magnus.runsten@stockholm.se

Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Socialnämnden
Ledamot (MP) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Ledamot (MP) Socialnämndens tillståndsutskott
Magnus Runsten (MP)

Högupplöst foto