Magnus Runsten (MP)

Mobil: 070-8914601
E-post: magnus.runsten@stockholm.se

Ledamot (MP) Arbetsmarknadsnämnden

Sök förtroendevald