Tarek Abdellatif (OPOL)


Vice ordförande-Org (--) Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
Tarek Abdellatif (OPOL)