Lars Bäck (V)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 61
Mobil: 073 444 19 84
E-post: lars.back@yahoo.co.uk

Ledamot (V) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Ersättare (V) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Fastighetsnämnden
Ersättare (V) Storsthlm (tidigare KSL)
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald