Björn Öberg (V)

Telefon: 08-654 13 14
E-post: bjorn.oberg@vansterpartiet.se

Ersättare (V) Valberedningen
Björn Öberg (V)