Elisabeth Löfvander (V)

Mobil: 0721-86 24 32
E-post: elofvander@yahoo.se, elisabeth.lofvander@stockholm.se

Ledamot (V) Bromma stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Bromma sociala delegation
Suppleant (V) Stockholm Business Region AB

Sök förtroendevald