Karin Ernlund (C)

Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 20
E-post: karin.ernlund@stockholm.se

Borgarråd (C) Borgarrådsberedningen
Ordförande (C) Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande (C) Idrottsnämnden
Ordförande (C) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ombud (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Kommunstyrelsen
Ledamot (C) Krisledningsnämnden
Ledamot (C) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (C) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Ledamot (C) Stockholm Business Region AB
Ledamot (C) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (C) Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Sök förtroendevald