Suleiman Said (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 57
E-post: s.said.soc@outlook.com

Ledamot (S) Kommunfullmäktige
förtorendevald

Sök förtroendevald