Arvid Vikman (S)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 26
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com

Ordförande (S) Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande (S) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (S) Stockholms Stads Parkerings AB
Ledamot (S) Stockholmsmässan AB
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (S) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Arvid Vikman (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto