Arvid Vikman (S)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 98
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com

Vice ordförande (S) Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Socialnämnden
Ledamot (S) Socialnämndens tillståndsutskott
Ledamot (S) Stockholms Stads Parkerings AB
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald