Arvid Vikman Rindevall (S)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 26
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se

Ordförande (S) Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande (S) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Ordförande (S) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ordförande (S) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Ledamot (S) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Arvid Vikman Rindevall (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto