Arvid Vikman Rindevall (S)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 26
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se

Ordförande (S) Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande (S) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Ordförande (S) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ordförande (S) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (S) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Ledamot (S) Stockholms Stads Parkerings AB
Ledamot (S) Stockholmsmässan AB
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Arvid Vikman Rindevall (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto