Maria-Elsa Salvo (S)

Heltidsarvoderad
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 27
E-post: maria-elsa.salvo@stockholm.se

Ordförande (S) Idrottsnämnden
Ordförande (S) Stockholmshem, AB
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Maria-Elsa Salvo (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto