Maria-Elsa Salvo (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 103
E-post: melsa.salvo@gmail.com

Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Exploateringsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
Suppleant (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Suppleant (S) Stockholmsmässan AB
Maria-Elsa Salvo (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto