Maria-Elsa Salvo (S)

Heltidsarvoderad
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 27
E-post: maria-elsa.salvo@stockholm.se

Ordförande (S) Idrottsnämnden
Ordförande (S) Stockholmshem, AB
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsen
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Maria-Elsa Salvo (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto